หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2555

วิธีแก้กรรม- สามีเจ้าชู้

 สามีเจ้าชู้วิธีแก้กรรม
                 1.แก้ไขด้วยอำนาจบุญ "ตั้งนะโม 3จบ" ขอแผ่เมตตาบุญบารีให้สามี..(ชื่อ-นามสกุล) และเจ้ากรรมนายเวร ศัตรูหมู่มารทุกภพชาติที่เป็นผู้หญิงชื่อ....หรือใครก็ได้ ขอให้ได้รับและอโหสิกรรม และขาดจากสามีของข้าพเจ้า เมื่อหมดกรรมแล้ว มือที่3จะแยกจากไปเอง หรือ

                 2. ใส่บาตรด้วยพระสะดุ้งมาร 1 องค์ แต่ต้องจุดธูป 3 ดอกตั้งนะโม3 จบ ขอขมากรรมต่อหน้าพระพุทธรูปก่อนนำไปใส่บาตร

กรรมฐาน วิธีแก้กรรม - ลดกรรมให้ตนเอง

                         


หากเราทำกรรมไม่ดีไว้ควรทำอย่างไร

        หากเราทำกรรมไม่ดีไว้ควรทำอย่างไร พอจะสรุปเป็นข้อๆ ได้ดังนี้
         1.  ตัดกังวล เลิกคิด เลิกเศร้าเสียใจ เลิกจิตตก ไม่มีใครไม่เคย ทำผิด แต่ทำผิดแล้วสำนึกได้และไม่ทำอีก สำคัญกว่า

         2.  ปฏิบัติตามแนวทาง ทาน ศีล ภาวนา(ทานทำให้รวย ศึลทำให้สวย ภาวนาทำให้มีปัญญาดี)
              2.1  ทาน ให้เพื่อลดกิเลสในตัว ทั้งความโลภและความโกรธจะมีพรหมวิหาร 4(เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา)มากขึ้น
              2.2  ถือศึล 5 เพื่อรักษากาย วาจาให้ปกติ ไม่ให้พลาดไป ทำผิดเพราะธรรมชาติของใจคนจะไหลหลงลงที่ต่ำได้ง่ายกว่าขึ้นที่สูง ศึลเป็นทางนำให้เกิดสมาธิ นำไปสู่การเกิดปัญญา
              2.3  เจริญภาวนา เพื่อให้ได้ปัญญารู้แจ้งตามความเป็นจริงของรูปนาม คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา(ไตรลักษณ์)และอสุภะ(สิ่งที่ไม่สวยไม่งาม เช่น ซากศพ)ทั้งสมถะกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐาน
           

               กรรมฐาน ทำได้โดยตั้งใจมั่่น ไม่เสียสตางค์ แก้กรรมได้โดยตรงมีผลมากที่สุด เป็นบุญใหญ่ที่สุด บุญที่ได้จากกรรมฐาน ได้ทั้งตัวเอง และสามารถอุทิศแผ่เมตตาให้บุคคลอื่นๆได้ ทำให้ทุกชีวิตดีขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น